artistassinfronteras.es

Slovenske železnice letno poročilo 2016

Spanish Catalan Chinese (Simplified) Danish English French German Irish Italian Japanese Polish Portuguese Romanian Russian Swedish

 

 

. . . Bienvenidos a la Comunidad     "Que de voz al arte quien lo c...

 

news1 copia

kaj napisati na razglednico

alkohol kot droga

kot pes in mačka

novoletne pesmi slovenske

dolnji kot 2 a 8361 dvor

rezultati mature 2018

spomini so kot iskre

kaj je nevrotransmiter

kaj je napetost kolena diode

svirel rezultati 2018

Leer más...

   
news1 copia
Leer más...

   
news1 copia

G4-4 – Slovenske Železnice Letno poročilo 2017

Slovenske železnice Letno poročilo 2017 (.pdf) Predstavitev skupine GEN in rezultatov v letu 2017 (.pdf) GEN Letno poorčilo 2017 (.pdf) Interenergo letno poročilo 2016 (.pdf) Energija, sevanje, življenje: Dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju (.pdf)

Slovenske Železnice Letno poročilo 2017

Revidirano nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo za leto 2016. Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi 2016. Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2016. 2015. Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015.

LETNO POROŒILO

Poslovni model in razvojne usmeritve. Uprava SDH, d. d., kot ustanovitelj in edini družbenik Slovenskih železnic, d. o. o., je na predlog poslovodstva in na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., januarja 2016 dala soglasje k strateškemu poslovnemu načrtu skupine Slovenske železnice 2016−2020.

SDH - Dokumentno središče slovenske železnice letno poročilo 2016

G4-9 Velikost organizacije (število zaposlenih, število dejavnosti, prihodki od prodaje, obveznosti/kapital, število izdelkov ali storitev) Zaposleni Družbeno odgovorno ravnanje Slovenskih železnic se začne pri ustvarjanju stabilnega in varnega delovnega okolja za svoje zaposlene. Na teh temeljih tako v skupini Slovenske železnice omogočamo razvoj, izobraževanje, skrb za nasledstvo

LETNO POROČILO 2016 - Slovenske železnice

poročilo sdh državnemu zboru rs letno poroČilo upravljanja kapitalskih naloŽb rs in sdh za leto 2015 oktober 2016. slovenske Železnice, d. o. o. 189 telekom slovenije, d. …

G4-9 – Slovenske Železnice Letno poročilo 2017

G4-EN8 Skupna količina porabe vode Zaradi prenove sistema ravnanja z okoljem v družbah skupine Slovenske železnice načrtujemo razkritje podatkov v prihodnje. V okviru kazalnikov deloma poročamo o ukrepih za zmanjšanje okoljskih vplivov izdelkov in storitev. Deloma poročamo tudi o pomembnejših okoljskih vplivih – hrupu. Okoljska skrbnost Poslovodstvo Slovenskih železnic se je v Okoljski

G4-14 – Slovenske Železnice Letno poročilo 2017 slovenske železnice letno poročilo 2016

S Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o., je potrdil revidirano Letno poročilo družbe Slovenske že-leznice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2016.g S SDh, d. d., v vlogi ustanovitelja družbe Slovenske že-leznice, d. o. o., se je seznanil z Letnim poročilom družbe

Kaj delamo - Consensus slovenske železnice letno poročilo 2016

8 Letno poročilo 2016 Letno poročilo 2016 9 Skrbimo za učinkovito oskrbo gospodarstva in prispevamo k čim večji stopnji mobilnosti prebivalstva na varen, zanesljiv in ekološko sprejemljiv način. Slovenske železnice so prevoznik v potniškem in tovornem prometu ter upravljavec železniške infrastrukture v Sloveniji.

Mercator in Slovenske železnice podpisale …

Letno poročilo Slovenskih železnic za leto 2017 je bilo oblikovano na podlagi vedno močnejšega zavedanja o vplivu nefinančnih dejavnikov tako na dolgoročni kot tudi na kratkoročni uspeh skupine. Zato smo se odločili, da pri poročanju ne upoštevamo le Kodeksa poročanja SDH, ampak tudi smernice Global Reporting Initiative GRI G4. GRI smernice vodijo v bolj

G4-21 – Slovenske Železnice Letno poročilo 2017

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana. Davčna in matična številka, poslovni in finančni podatki podjetja v poslovnem asistentu bizi.si.

G4-LA12 – Slovenske Železnice Letno poročilo 2017

Letna poročila za pretekla leta 2019 Letno poročilo 2019 2018 Letno poročilo 2018 Annual Report 2018 2017 Letno poročilo 2017 Letno poročilo 2017 - digitalna verzija Annual Report 2017 2016 Letno

Services - Consensus slovenske železnice letno poročilo 2016

Vozni red = Fahrplan = Lhoraire des trains. 1996/97 : [velja od 2. 6. 1996 do 31. 5. 1997] by Slovenske železnice ( Book ) 19 editions published between 1993 and 2003 in Slovenian and held by 38 WorldCat member libraries worldwide

Slovenske železnice - Annual reports - Slovenske železnice slovenske železnice letno poročilo 2016

Skupno število zaposlenih v skupini Slovenske železnice konec leta 2017 je bilo 7.416, kar je 143 zaposlenih manj kot leta 2016. Zmanjševanje zaposlenih je posledica pospešenega upokojevanja in optimizacije procesov dela. Povprečna starost zaposlenih v skupini Slovenske železnice je bila na dan 31. decembra 2017 46,8 leta.

Slovenske železnice - Letna poročila - Slovenske …

Leta 2016 so bili ti višji zaradi učinka prodaje zemljišč in objektov v Mostah. Poslovni izid pred davki je zaradi pozitivnega finančnega izida za 18,9 % večji kot predhodno leto. FERSPED. Pregled rezultatov poslovanja Fersped, d. o. o. Slovenske Železnice | Letno Poročilo 2017

Slovenske železnice - Letna poročila - Slovenske … slovenske železnice letno poročilo 2016

Preberite letno poročilo o poslovanju Skupine Mercator za leto 2019. Mercator in Slovenske železnice podpisale pogodbo o odkupu zemljišča 07.04.2016. Danes sta družbi Mercator in Slovenske železnice podpisali pogodbo za odkup zemljišča za izgradnjo novega Mercatorjevega logistično-distribucijskega centra (LDC), ki bo na lokaciji

Leer más...

   

Banner

portada_formatoestructura copia

El catálogo

Sí, te verán más!


Videoteca

 
¿Acepta HTML?
GRATIS. Recibirás toda la información, revistas, catálogos, eventos...

.

pordonde copia

Lanza la botella para que la cojan brazos amigos.


Más info...

artistasdestacados

Destaca tu arte...

Servicios y soluciones para artistas.

Más info...


pordonde copia

amigosbanner2 copia


Publicidad

refugi copia

¿Quién está en línea?

Tenemos 1 invitado conectado(s)

Port Abric

portabric1

Participa en el Premio

MÁS INFO

Publicidad

publipetit5

Publicidad

publipetit3

Publicidad

publipetit2

Publicidad

publipetit1
 

 

 

Estás aquí: Inicio