artistassinfronteras.es

Kateri pravni akt republike slovenije določa položaj slovenščine kot državnega in uradnega jezika?

Spanish Catalan Chinese (Simplified) Danish English French German Irish Italian Japanese Polish Portuguese Romanian Russian Swedish

 

 

. . . Bienvenidos a la Comunidad     "Que de voz al arte quien lo c...

 

news1 copia

fuchs slovenija

kaj je wireshark

juventutem slovenija

insanity max 30 rezultati

slovenske novice včeraj objavljeno

all inclusive light kaj pomeni

vzpon na nanos 2018 rezultati

apple store slovenija

kronika slovenske novice

kaj je kazak

Leer más...

   
news1 copia
Leer más...

   
news1 copia

Temeljni akti Republike Slovenije | GOV.SI

Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige. SOP 2001-01-5120. EVA 2001-3511-0004. EPA -

Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike

odprtju Konzulata Republike Slovenije v Flic en Flacu, v Repu-bliki Mauritius (Uradni list RS, št. 93/11). III Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 55100-2/2020 Ljubljana, dne 3. decembra 2020 EVA 2020-1811-0029 Vlada Republike Slovenije Janez Janša predsednik 3779. Sklep o imenovanju častnega konzula

Pravni akt - Wikipedija, prosta enciklopedija

kateri pravni akt republike slovenije določa položaj slovenščine kot državnega in uradnega jezika?
(1) Ta zakon določa temeljna pravila o javni rabi slovenščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji. (2) Javno rabo slovenščine na posameznih področjih javnega sporazumevanja poleg tega zakona, glede na posebnosti posameznega področja, podrobneje določajo tudi področni zakoni.

Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in …

kateri pravni akt republike slovenije določa položaj slovenščine kot državnega in uradnega jezika?
Ustava Republike Slovenije je bila sprejeta 23. decembra 1991 in zagotavlja parlamentarni sistem upravljanja. Je najvišji pravni akt, ki ga sprejema in dopolnjuje državni zbor po posebnem postopku (potrebna je dvotretjinska večina). Slovenska ustavna ureditev temelji na parlamentarni obliki državne oblasti. Ta izhaja iz delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. V Sloveniji

Portal DZ - Izbran zakon / akt

kateri pravni akt republike slovenije določa položaj slovenščine kot državnega in uradnega jezika?
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče. Spremembe uredbe so potrebne zaradi podaljšanega koncesijskega obdobja do 31. 12. 2023. Zaradi hitrejših postopkov se ukinjajo letni aneksi h koncesijskim pogodbam, ki so vključevali letne programe. Letni program pripravi Ministrstvo za okolje in prostor

Najpomembnejši organi izvršne in zakonodajne …

kateri pravni akt republike slovenije določa položaj slovenščine kot državnega in uradnega jezika?
A zametki razumevanja pomena pravne terminologije za izgradnjo lastne pravne in državne samobitnosti so že vidni. Pomenljivo je, da je slovar izšel le nekaj let po revolucionarnem letu 1848, v katerem smo Slovenci prvič zahtevali enakopravnost slovenščine kot uradnega jezika. Kot del istega prizadevanja

Uradni list RS - 204/2020, Uredbeni del

navedbo številke Uradnega lista Republike Slovenije ali drugega uradnega glasila, v katerem je bil izpodbijani predpis objavljen, navedbo razlogov neskladnosti z ustavo ali zakonom, podatke o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve, in; druge podatke, ki jih določi poslovnik ustavnega sodišča. (2) Pobuda mora vsebovati poleg podatkov iz prejšnjega odstavka še

Odločitve 46. redne seje Vlade Republike Slovenije s

kateri pravni akt republike slovenije določa položaj slovenščine kot državnega in uradnega jezika?
51. redna seja Vlade Republike Slovenije 21. november 2019 Vlada določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika Stvarno pravo je v sodobni pravni teoriji opredeljeno kot tisti ožji del sistema civilnega prava, ki poleg obligacijskega in dednega prava ureja premoženjska razmerja med posamezniki. V pravnem redu Republike Slovenije stvarnopravna …

Pravni terminološki slovar | Inštitut za slovenski …

kateri pravni akt republike slovenije določa položaj slovenščine kot državnega in uradnega jezika?
Pravni interes je procesna predpostavka, ki v primeru začetka postopka na podlagi pobude pomeni pogoj za dopustnost vsebinskega odločanja o ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega predpisa. Ustava ne določa, kaj pomeni, da mora pobudnik izkazati svoj pravni interes, šele Zakon o ustavnem sodišču je natančneje določil, da je pravni interes za vložitev pobude podan, če predpis ali

Uredba o postopku in podrobnejših merilih za …

kateri pravni akt republike slovenije določa položaj slovenščine kot državnega in uradnega jezika?
Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije (RS) in potrebe uporabnikov je poskus celovite analize aktualne slovenske jezikovne politike. Osredinja se na jezikovne uporabnike, splošne in specializirane, profesionalne, kot nosilce jezikovnih praks, rab, stališč in znanj.

Zakoni – Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ustava je temeljni in najvišji splošni pravni akt ter s tem akt z največjo pravno močjo, ki vsebuje tudi elemente ideološko-političnega akta. V primerjavi z drugimi evropskimi ustavami je bila malokrat spremenjena in tudi po svoji vsebini spremembe niso bistveno posegle v ustavno strukturo in njeno naravnanost. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PREAMBULA

Pravni akt je dejanje, ki ima pravne posledice; torej spremeni pravni položaj posameznika oz. pravne osebe. Tipični pravni akt je upravna odločba (npr. odločba inšpektorja), s katero upravni organ odloči o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznika oz. pravne osebe. Ali pa najemna pogodba, sodna odločba ali tudi dejanje, s katerim nekdo drugemu povzroči škodo, tako da po

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je na 19. seji, dne 8. 6. 2004, obravnavala predlog zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo skupina poslancev (prvopodpisana mag. Majda Potrata).Komisija je predlog zakona podprla. Komisija je uvodoma ugotovila, da je v stališčih Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije za prvo

Leer más...

   

Banner

portada_formatoestructura copia

El catálogo

Sí, te verán más!


Videoteca

 
¿Acepta HTML?
GRATIS. Recibirás toda la información, revistas, catálogos, eventos...

.

pordonde copia

Lanza la botella para que la cojan brazos amigos.


Más info...

artistasdestacados

Destaca tu arte...

Servicios y soluciones para artistas.

Más info...


pordonde copia

amigosbanner2 copia


Publicidad

refugi copia

¿Quién está en línea?

Tenemos 1 invitado conectado(s)

Port Abric

portabric1

Participa en el Premio

MÁS INFO

Publicidad

publipetit5

Publicidad

publipetit3

Publicidad

publipetit2

Publicidad

publipetit1
 

 

 

Estás aquí: Inicio