artistassinfronteras.es

Kaj je graf zaporedja

Spanish Catalan Chinese (Simplified) Danish English French German Irish Italian Japanese Polish Portuguese Romanian Russian Swedish

 

 

. . . Bienvenidos a la Comunidad     "Que de voz al arte quien lo c...

 

news1 copia

zakaj jesti zdravo

logitech slovenija

kje gostuje t-2

usmerjenost k uporabniku kot načelo delovanja javne uprave

zakaj gasilec

olje pšeničnih kalčkov kje kupiti

mamutov tek 2019 rezultati

kaj je morala

joga kot način življenja

islamska skupnost slovenija

Leer más...

   
news1 copia
Leer más...

   
news1 copia

Limita zaporedja

Zaporedja Definicija zaporedja 1; Graf in lastnosti zaporedja 13; Aritmetično zaporedje 28; Končna aritmetična vrsta 39; Geometrijsko zaporedje 50; Končna geometrijska vrsta 61; Vezana zaporedja 70; Popolna indukcija 75; Limita zaporedja 87; Računanje limite zaporedja 97; Geometrijska vrsta 109; Obrestni račun 120; Periodične vloge in

Dvodelni gra , grafovska zaporedja, drevesa, graf povezav

Zgornja meja je prvi člen, spodnja je odvisna od zaporedja. Graf geometrijskega zaporedja (q > 0) lahko primerjamo z grafom eksponentne funkcije - točke geometrijskega zaporedja ležijo na njenem grafu. Npr. Zaporedje an = - njegovi členi so 1,2,4,8,16,… Obrazec za vsoto ˙n členov geometrijskega zaporedja je

VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA USTNI DEL POKLICNE MATURE

Graf, priimek več znanih ljudi Ta razločitvena stran vsebuje seznam člankov, ki bi sicer imeli enako ime. Če vas je sem pripeljala notranja povezava , jo lahko popravite tako, da bo usmerjena na pomensko ustrezno stran ( popravi z orodjem dablinks ).

Diskretne strukture Kaj je graf - University of Ljubljana

Dvodelni gra , grafovska zaporedja, drevesa, graf povezav 1.Ali je posplo seni Petersenov graf G(6;1) dvodelen? Kaj pa G(6;2)? Za katere pare (n;k) je posplo seni Petersenov graf G(n;k) dvodelen? 2.Zaporedje (d 1;d 2;:::;d n) je grafovsko, ce obstaja graf z n vozli s ci, ki imajo stopnje d 1;d 2;:::;d n. Poka zite naslednjo trditev. Naj bo n 2

•Stevilska zaporedja in vrste

Gráf je v matematiki struktura in predstavlja abstraktno upodobitev množice objektov, v kateri so nekateri pari objektov povezani z vezmi. Medsebojno povezani objekti so upodobljeni z matematičnimi abstrakcijami, imenovanimi točke (ali tudi vozlišča), vezi, ki povezujejo nekatere pare točk, pa se imenujejo povezave.Običajno je graf prikazan v diagramski obliki kot množica pik za

1 - Arnes kaj je graf zaporedja

Kaj je graf zaporedja? Kaj je zgornja meja zaporedja? Kako jo označimo? Kaj je spodnja meja zaporedja? Kako jo označimo? Kdaj je zaporedje omejeno? Kaj je aritmetična sredina dveh števil? Kaj je geometrijska sredina dveh števil? Kaj je količnik geometrijskega zaporedja? Kakšen mora biti količnik geometrijskega zaporedja, da je padajoče

Graf (matematika) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Členi zaporedja in graf zaporedja 3. 3min 11s. Splošni člen zaporedja 1. 11min 17s. Splošni člen zaporedja 2. 4min 33s. Splošni člen zaporedja 3. 5min 58s. Splošni člen zaporedja 4. 2min 21s. Kaj je aritmetično zaporedje? 7min 22s. Diferenca in izračun splošnega člena. 4min 31s. Ugotavljanje števila X za zaporedje. 3min 56s

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A. Cokan, I kaj je graf zaporedja

Zaporedja Definicija zaporedja 1; Graf in lastnosti zaporedja 13; Aritmetično zaporedje 28; Končna aritmetična vrsta 39; Geometrijsko zaporedje 50; Končna geometrijska vrsta 61; Vezana zaporedja 70; Popolna indukcija 75; Limita zaporedja 87; Računanje limite zaporedja 97; Geometrijska vrsta 109; Obrestni račun 120; Periodične vloge in

Vprašanja za 30 točk:

definciji: kaj je zaporedje in kdaj je zaporedje strogo naraščajoče. Def.: Zaporedje je funkcija, ki preslika množico naravnih Zeleni križci predstavljajo graf zaporedja in vidim, da vse slike ležijo na grafu pripadajoče realne funkcije. Sedaj pa narišem graf zaporedja še posebej: 4 1 3 1 1 1 4 3 2 1 = = = = a a a a n an 1 = R a

Graf - Wikipedija, prosta enciklopedija kaj je graf zaporedja

(b) Kaj je graf funkcije? Kdaj je dana krivulja graf neke funkcije? (c) Kaj je deflnicijsko obmo•cje funkcije? Kako ga dolo•cimo iz grafa? (d) Kaj je zaloga vrednosti funkcije? Kako jo dolo•cimo iz grafa? (2) (Inverz funkcije) (a) Za kak•sne funkcije f obstaja inverz f¡1? (b) Kako je inverz funkcije deflniran, se pravi kaj je njegovo

Dvodelni gra , grafovska zaporedja, drevesa, graf povezav kaj je graf zaporedja

95. Kaj je zaporedje? Kako narišemo graf zaporedja? PRIMER: Narišite graf zaporedja an = 2n + 1. 96. Kdaj zaporedje narašča (pada), kdaj je omejeno? PRIMER: Dano je zaporedje s splošnim členom an = 2n + 1. Določite ali je naraščajoče ali padajoče. Je zaporedje . omejeno? 97. Kdaj je

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA : …

Kaj je graf Graf je urejen par G = (V ;E), kjer je I V neprazna kon cna mno zica vozli s c (to ck) grafa G in d so zaporedja ni cel in enic dol zine d. Dve tak sni to cki-zaporedji sta sosedi, ce se razlikujeta v natanko enem clenu. jV (Q d)j= 2d jE(Q d)j= d 2d 1 Q d je d-regularen graf. Q

Zaporedja-Astra.si - Astra.si - Matematika je jezik

Vidim, kako malo je zelenih križcev na modrem grafu. Zeleni križci predstavljajo graf zaporedja in vidim, da vse slike ležijo na grafu pripadajoče realne funkcije. 1 Sedaj pa narišem graf zaporedja še posebej: 2 4 1 3 1 2 1 4 3 1 a a a a n a n 1 Def.: Zaporedje a n je geometrijsko zaporedje (GZ), kadar kvocient sosednjih členov

Diskretne strukture Kaj je graf - University of Ljubljana kaj je graf zaporedja

Kaj je graf Graf je urejen par G = (V ;E), kjer je I V neprazna kon cna mno zica vozli s c (to ck) grafa G in d so zaporedja ni cel in enic dol zine d. Dve tak sni to cki-zaporedji sta sosedi, ce se razlikujeta v natanko enem clenu. jV (Q d)j= 2d jE(Q d)j= d 2d 1 Q d je d-regularen graf. Q

Leer más...

   

Banner

portada_formatoestructura copia

El catálogo

Sí, te verán más!


Videoteca

 
¿Acepta HTML?
GRATIS. Recibirás toda la información, revistas, catálogos, eventos...

.

pordonde copia

Lanza la botella para que la cojan brazos amigos.


Más info...

artistasdestacados

Destaca tu arte...

Servicios y soluciones para artistas.

Más info...


pordonde copia

amigosbanner2 copia


Publicidad

refugi copia

¿Quién está en línea?

Tenemos 1 invitado conectado(s)

Port Abric

portabric1

Participa en el Premio

MÁS INFO

Publicidad

publipetit5

Publicidad

publipetit3

Publicidad

publipetit2

Publicidad

publipetit1
 

 

 

Estás aquí: Inicio